Hypotheekvormen anno nu

Sinds 1 januari 2013 zijn er slechts twee hypotheekvormen over. Voorheen waren dat er een stuk meer. Zo had je onder andere de aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek, krediethypoteek en de bankspaarhypotheek. Nog steeds denken veel mensen dat er vele hypotheekvormen bestaan, vanwege het feit dat de ‘oude’ hypotheekvormen een overgangsrecht hebben waarmee ze mogen worden voorgezet (indien afgesloten voor 1 januari 2013). Je zult mensen dus nog vaak hypotheekvormen horen noemen die niet langer afgesloten kunnen worden. 

De verwarring slaat op deze manier al snel toe bij mensen die nog nooit een hypotheek hebben afgesloten. Onnodig, want de oude hypotheekvormen zijn tenslotte niet meer af te sluiten. Sinds 2013 komt het er op neer dat je (gelukkig) nog maar twee keuzes hebt: een lineaire hypotheek, of een annuïteitenhypotheek. In dit artikel vertellen we je wat beide vormen inhouden en wat de voor- en nadelen van beide vormen zijn. Aansluitend geven je nog een aantal tips, waarmee je jouw steviger in je schoenen staat wanneer je met een hypotheekadviseur het gesprek aan gaat. Bedenk echter dat je op basis van dit artikel geen besluiten rondom je hypotheek kunt nemen, wij raden aan ten alle tijden een specialist te raadplegen. 

Lineaire hypotheek

Bij deze hypotheekvorm is het bedrag dat je maandelijks aflost steeds gelijk. Het bedrag dat steeds lager wordt is het rentebedrag dat je betaalt over de hypotheekschuld die nog open staat. Je betaalt dus iedere maand een bedrag aan aflossing en een bedrag aan rente. Doordat het rentebedrag steeds verder afneemt (je lost iedere maand af, dus de openstaande schuld waarover de rente wordt berekend wordt iedere maand lager) dalen je maandlasten gedurende de looptijd. Een lineaire hypotheek brengt in de eerste jaren hoge maandlasten met zich mee, maar daardoor krijgt je in de jaren daarna steeds meer financiële ruimte voor andere zaken, zie ook onderstaande afbeelding. 

lineaire hypotheek

Annuïteitenhypotheek

Deze hypotheekvorm is zeer geschikt voor mensen die iedere maand dezelfde maandlasten willen hebben voor wat betreft de hypotheeklasten. Je betaalt maandelijks een bedrag aan aflossing en een bedrag aan rente. Het verschil ten opzichte van de lineaire hypotheek zit hem onder andere in het feit dat het maandelijkse bedrag dat je moet betalen in de eerste jaren voornamelijk uit rente bestaat en maar voor een klein deel uit aflossing. In de latere jaren is het omgekeerd, waardoor je vooral aflost en minder rente zult betalen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat je maandelijks verschuldigd bent, dat blijft hetzelfde, onderstaande figuur verduidelijkt de veranderende samenstelling van het maandelijks te betalen bedrag.

annuiteiten hypotheek

Heel simpel gezegd komt het erop dus op neer dat je of voor gelijke maandlasten kiest, of voor aanvankelijk hoge lasten die later steeds lager zullen worden. Dit is nogmaals heel simpel gezegd, want er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken als je een hypotheek afsluit. Omdat de meeste mensen niet veel kennis hebben over wat er allemaal bij komt kijken als je een hypotheek gaat afsluiten is goed advies van groot belang. Maar wanneer heb je nou een goede adviseur? Op de site van de consumenten bond staan vijf handige stappen waarmee je op weg wordt geholpen om in te schatten of je met een bekwame adviseur om de tafel zit. De volgende vijf stappen en meer nuttige informatie over hypotheken is na te lezen op http://www.consumentenbond.nl/test/geld-verzekering/wonen/hypotheken/extra/voorkom-hypotheekstress/.

In 5 stappen naar een goed advies

Een goed hypotheekadvies is meer dan een zoektocht naar de hypotheek met de laagste maandlasten. Het houdt rekening met de financiële situatie van de klant, is onafhankelijk en transparant; het is duidelijk wat de tussenpersoon eraan verdient.
Advies nodig? Loop ons 5-stappenplan hieronder door.

Stap 1. Vóór de afspraak

 • Ga na of de tussenpersoon niet op de waarschuwingenlijst van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staat, zoek via ‘consumenten’ en ‘risico’.
 • Heeft de tussenpersoon de juiste vergunning voor de diensten die hij aanbiedt? Kijk op in het register van de AFM. 
 • Beschikt de contactpersoon bij het advieskantoor over de juiste registraties en keurmerken? Met een vergunning is nog niet gezegd dat alle werknemers van het kantoor over de juiste papieren en kennis beschikken. Belangrijke keurmerken zijn: *Erkend hypotheek­adviseur (SEH); *Gecertificeerd financieel planner (FFP); *Dutch Securities Institute-Keurmerk (DSI). 

Stap 2. Tijdens het eerste gesprek

 • Is de adviseur duidelijk over zijn werkwijze, de (geschatte) kosten en wat je van die werkwijze kunt verwachten? Financieel advies is nooit gratis en kost al snel rond de €3000. 
 • Overhandigt de adviseur een dienstverleningsdocument en dienstenwijzer? In het eerste document staat welke werkzaamheden de adviseur verricht, welke kosten hij daarvoor naar schatting in rekening brengt en hoe die betaald worden. In de dienstenwijzer staat met welke aanbieders de adviseur zaken doet. 
 • Stelt de adviseur duidelijke vragen om zich een beeld te vormen van je financiële situatie en hypotheekwensen? 

Stap 3. Na het eerste gesprek

 • Heeft de adviseur een duidelijk beeld van de maximale maandlasten die je kunt en wilt betalen? Denk aan: 
 • De financiële situatie (zoals inkomen, uitgaven en schulden); 
 • Toekomstplannen (zoals eerder met pensioen en minder werken); 
 • Of de voorkeur uitgaat naar stabiele of variabele maandlasten; 
 • Hoeveel je wilt aflossen; 
 • Hoe groot het financiële risico mag zijn? Is in te schatten hoe onafhankelijk de tussenpersoon is? In de dienstenwijzer staat met hoeveel aanbieders de tussenpersoon zaken doet en wat zijn relatie met een aanbieder is. 

Stap 4. Het hypotheekadvies

 • De adviseur controleert of het advies echt goed begrepen is, vraagt daarop door en geeft zo nodig extra uitleg. 
 • Op de offerte staan de exacte advieskosten in eurobedragen vermeld. 
 • In het hypotheekadvies zijn zowel de bruto- als nettokosten van de hypotheek uitgerekend. Verder is te zien wat de kosten nu en in de toekomst zijn (bijvoorbeeld over 10, 20 en 30 jaar). 

Stap 5. Nazorg

 • Een goede adviseur neemt na het afsluiten van de hypotheek nog regelmatig contact op. Bijvoorbeeld als zich wijzigingen voordoen in de belastingwet of andere belangrijke zaken die jou als klant aangaan. Hij volgt de vermogensopbouw van de klant en evalueert regelmatig of diens financiële doelstellingen gehaald worden. 

Zoals je kunt lezen is het met een aantal stappen eenvoudig om heel globaal vast te stellen of je met een deskundig iemand aan tafel zit. Heel belangrijk, als je beseft dat een slecht hypotheekadvies kan leiden tot vervelende schulden, of onnodig hoge lasten! Het is dan ook meer dan lonend om je voorafgaand aan een hypotheekgesprek goed voor te bereiden door vragen op te stellen. Om je een steuntje in de rug te geven zijn hier vele handige panklare vragenlijsten voor opgesteld. Ook hiervoor kan je onder andere bij de Consumentbond terecht. We zouden nog wel pagina’s vol kunnen schrijven over waar je allemaal op moet letten als je een hypotheek wilt gaan afsluiten zodat je jouw droomhuis kunt kopen. Daarvoor verwijzen wij je echter naar een specialist, dus bijvoorbeeld een goede hypotheek adviseur. We hopen in ieder geval dat je door het lezen van dit artikel steviger in je schoenen staat tijdens het gesprek met de adviseur, zodat jouw huis geen nachtmerrie wordt!